Blog

6 04, 2021

Podział majątku wspólnego

2023-12-29T13:17:48+01:006 kwietnia 2021|

Foto: pixabay.com W chwili zawarcia małżeństwa, w sytuacji gdy małżonkowie nie sporządzili umowy dotyczącej rozdzielności majątkowej, powstaje małżeńska wspólność majątkowa, która obejmuje przedmioty majątkowe, nabyte w czasie jej trwania przez oboje bądź jednego z małżonków. [...]

6 04, 2021

Zachowek

2024-01-17T11:01:03+01:006 kwietnia 2021|

Foto: pixabay.com Zachowek jest instytucją prawa spadkowego, gwarantującą zabezpieczenie interesów rodziny spadkodawcy, która uregulowana została w Rozdziale III, Tytule VI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej k.c.). Ochrona wynikająca z instytucji [...]

6 04, 2021

Dział spadku

2024-01-17T11:03:59+01:006 kwietnia 2021|

Foto: pixabay.com Zgodnie z art. 1035 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (dalej k.c.), w sytuacji kiedy spadek przypadnie kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz działu spadku stosujemy odpowiednio przepisy o [...]

6 04, 2021

Stwierdzenie nabycia spadku

2023-10-13T13:02:40+02:006 kwietnia 2021|

Foto: pixabay.com Stwierdzenie nabycia spadku jest instytucją prawa spadkowego. Jej nadrzędnym celem jest możliwość uzyskania urzędowego dowodu potwierdzającego nabycie prawa do spadku. Samo dziedziczenie następuje niezależnie od uzyskania postanowienia w przedmiocie nabycia spadku, jednakże przeprowadzenie [...]

12 11, 2020

Obowiązek alimentacyjny

2023-10-13T13:15:00+02:0012 listopada 2020|

Foto: pixabay.com Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.o.) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych [...]

5 01, 2020

Zasiedzenie

2023-10-13T13:06:49+02:005 stycznia 2020|

Foto: pixabay.com Zgodnie z art. 172 § 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa jej własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w [...]

4 01, 2020

Rozwód

2023-10-13T13:12:14+02:004 stycznia 2020|

Foto: pixabay.com Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek [...]

3 01, 2020

Separacja

2022-03-14T15:26:16+01:003 stycznia 2020|

Foto: pixabay.com Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych [...]