Blog

12 11, 2020

Obowiązek alimentacyjny

2020-11-12T22:25:26+01:0012 listopada 2020|

Foto: pixabay.com Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (dalej: k.r.o.) obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych [...]

5 01, 2020

Zasiedzenie

2020-11-09T08:42:19+01:005 stycznia 2020|

Foto: pixabay.com Zgodnie z art. 172 § 1 kodeksu cywilnego posiadacz nieruchomości, który nie jest jej właścicielem, nabywa jej własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od 20 lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w [...]

4 01, 2020

Rozwód

2020-11-09T10:50:52+01:004 stycznia 2020|

Foto: pixabay.com Jeżeli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek [...]

3 01, 2020

Separacja

2020-11-09T10:50:53+01:003 stycznia 2020|

Foto: pixabay.com Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd orzekł separację. Jednakże mimo zupełnego rozkładu pożycia orzeczenie separacji nie jest dopuszczalne, jeżeli wskutek niej miałoby ucierpieć dobro wspólnych [...]

2 01, 2020

Ubezwłasnowolnienie

2020-11-09T08:43:06+01:002 stycznia 2020|

Foto: pixabay.com Osoba, która ukończyła 13 lat, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Dla [...]